กระบก

รูปภาพ

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Irvingia malayana Oliv

ชื่อวงศ์             : IRVINGIACEAE
 
ชื่อทั่วไป           : Barking deer’s mango

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  : ต้นกระบกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นไม้ผลัดใบ ทรงเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบ มีความสูงของต้นประมาณ 10-30 เมตร ลำต้นเปลา เปลือกต้นมีสีเทาอ่อนปนสีน้ำตาลค่อนข้างเรียบ โคนต้นมักขึ้นเป็นพูพอน เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิด

สรรพคุณ  เนื้อในเมล็ดมีรสร้อน ช่วยบำรุงเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นพิการ บำรุงไขข้อกระดูก แก้ข้อขัดได้ 
 
แหล่งอ้างอิง  :  https://medthai.com


กระบก

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Irvingia malayana Oliv

ชื่อวงศ์             : IRVINGIACEAE

ชื่อทั่วไป           : Barking deer’s mango

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Irvingia malayana is a usually evergreen tree with a dense, spreading crown; it can grow up to 50 metres tall though is usually smaller. The straight bole can be up to 2 metres in diameter with buttresses that can be up to 5 metres tall. The tree can become more or less deciduous in drier climates. The tree is harvested from the wild for local use as a food and a source of oil and wood

 

 สรรพคุณ: (Properties) :   

Seeds can nourish the bone marrow.

Comments