กลิ้งกลางดง

รูปภาพ

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Dioscorea bulbifera L.

ชื่อวงศ์             : Dioscoreaceae 

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : ไม้เลื้อย มีรากสะสมอาหารเป็นหัวทรงกลมผิวมีทั้งชนิดขรุขระและเรียบ ต้นและกิ่งก้านเลื้อยพันกับสิ่งที่อยู่ใกล้ มีอายุการเจริญเติบโตฤดูกาลเดียว ในช่วงฤดูแล้งความชื้นไม่พอเถาจะแห้งตายเหลือไว้แต่หัวไต้ดิน เมื่อมีความชุ่มชื้นพอในฤดูฝนต้นจะเจริญขึ้นมาใหม่ 

สรรพคุณราก บำรุงเส้นประสาท หัวใต้ดิน ดองเหล้ากินบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด

แหล่งอ้างอิง : http://www.bansuanporpeang.com/กลิ้งกลางดง

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Dioscorea bulbifera L.

ชื่อวงศ์             : Dioscoreaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Dioscorea bulbifera is a perennial vine with broad, alternate leaves, and two types of storage organs. The plant forms bulbils in the leaf axils of the twining stems, and tubers beneath the ground. These tubers are like small, oblong potatoes. Some varieties are edible and cultivatedas a food crop, especially in West Africa. The tubers of edible varieties often have a bitter taste, which can be removed by boiling. They can then be prepared in the same way as other yams, potatoes, and sweet potatoes. The air potato is one of the most widely consumed yam species. It can grow up to 150 ft tall.

 

สรรพคุณ: (Properties) : 

Dioscorea bulbifera L. has been used as a folk remedy to treat conjunctivitisdiarrhea, and dysentery, among other ailments

Comments