ขัดมอน

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Sida rhombifolia L.

ชื่อวงศ์         MALVACEAE

ชื่อทั่วไป        : Paddy’s lucerne, Queenland hemp

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  : ไม้พุ่มขนาดเล็ก (US) พืชจำพวกหญ้า ต้นสูงประมาณ 3 ฟุต บางชนิดสูงไม่ถึงฟุต ลำต้นขนาดเท่านิ้วมือ เปลือกบางคล้ายปอ ผิวสีขาวแดง หรือแดงคล้ำ ตามแต่พันธุ์ ที่นิยมใช้ทำยาเป็นชนิดต้นเตี้ย ใบกลมใบ เป็นใบเดี่ยว ชนิดใบกลมลักษณะใบรูปไข่กลม ขอบใบจัก โตราว 1-2 ซม. และชนิดใบแบนลักษณะใบรูปขอบขนาน ขอบใบจัก ปลายใบมนแหลม ยาวประมาณ 2 ซม.ดอก ดอกเล็กเสียงเหลืองออกตามซอกกิ่งก้าน

สรรพคุณ     :  ราก รสเผ็ดฝาด แก้ตัวร้อน ขับพิษร้อนภายใน ขับพิษไข้หัวให้เม็ดซ่านออกมาจากภายใน เช่น เหือดหัด สุกใส ดำแดง ประดง ไข้รากสาด แก้พิษหลบใน แก้น้ำดีพิการ แก้อาเจียน บำรุงกำลัง 

แหล่งอ้างอิง :  http://prayod.com/


ขัดมอน

ชื่อวิทยาศาสตร์   :  Sida rhombifolia L.

ชื่อวงศ์         : MALVACEAE

ชื่อทั่วไป        : Paddy’s lucerne, Queenland hemp

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์          

Broom jute is a perennial plant producing more or less herbaceous, many-branched stems around 1 meter long from a strong, woody rootstock. The stems can be erect or prostrate and are usually more or less woody.

The plant is gathered from the wild as a local source of medicines and fiber. It is one of the best known native remedies in Australia, where it is seen as an excellent treatment for diarrhea.

 

สรรพคุณ       

A decoction of the whole plant is used as a treatment for fevers. A paste of the plant is used to treat indigestion.  It is also used as a poultice in the treatment of headaches, boils, cramps, rheumatism, toothache, chapped lips and pimples.

Comments