หางไหลแดง

    

ชื่อสมุนไพร:        หางไหลแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Paraderris elliptica (Wall.) Adema          

ชื่อท้องถิ่น:         หางไหลแดง กะลำเพาะอวดน้ำ (สุราษฎร์ธานี)เครือไหลน้ำโพตะโกซ่า (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: เป็นไม้เถาขนาดกลางถึงใหญ่ ใบประกอบ ใบย่อยราว 5 ใบ รูปหอก ปลายกว้างแหลม โดนสอบแคบยาว ใบอ่อนสีแดงซึ่งต่างจากหางไหลขาวที่มีสีเหลืองอ่อน รากมียางสีขาวข้น ดอกเล็กสีชมพูขาวฝักแบนไม่ยาวมากนัก คล้ายฝักอัญชัน เกิดตามริมลำธารในป่าดงดิบเขาทั่วไปภาพที่1 ลักษณะวิสัย


ภาพที่2 ลักษณะของใบ

ภาพที่3 พรรณไม้แห้ง


สรรพคุณ: ราก รสเมาเอียนเล็กน้อย ถ่ายเส้นเอ็น ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ถ่ายลม ถ่ายเสมหะและโลหิต บำรุงโลหิต ขับโลหิตแก้ระดูเป็นลิ่ม เป็นก้อนเน่าเหม็น ทุบแช่ น้ำ พ่นฆ่าเมลงศัตรูพืชได้ดี ไม่มีสารพิษตกค้าง ฆ่าหิดเหา เบื่อปลา


Comments