ยอ

Image result for ยอ

ชื่อวิทยาศาสตร์                     Morinda citrifolia L. 

ชื่อวงศ์                                   RUBIACEAE

ชื่อทั่วไป                                 อ แย่ใหญ่ (แม่ฮ่องสอน), ตาเสือ มะตาเสือ (ภาคเหนือ), ยอบ้าน (ภาคกลาง) เป็นต้น

ลักษณะทางพฤษศาสตร์     ต้นยอเป็นพืชพื้นเมืองในแถบโพลีนีเซียตอนใต้ (Polynesia) และแพร่กระจายไปยังประเทศอื่น ๆ โดยมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ยอบ้านและยอป่า ที่เราพบเห็นกันบ่อย ๆ ก็คือยอบ้าน ยอเป็นไม้ยืนต้น มีใบสีเขียว มีดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ ลักษณะของผลยาวรี ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อสุกจะเป็นสีขาวนวล มีเนื้อนุ่ม ในผลมีเมล็ดจำนวนมาก มีสีน้ำตาล สำหรับรสชาติจะออกรสเผ็ดและมีกลิ่นแรง

สรรพคุณ                 ใช้รักษาโรคเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจ     ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง    ใช้รักษาโรคเส้นโลหิตตีบ    
                                ช่วยทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น (ลูกยอสด)

แหล่งอ้างอิง             หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์, หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,                                         www.charpa.co.th/articles/noni.asp
Comments