ผักเสี้ยนผี

รูปภาพ
Image result for ผักเสี้ยนผี
ชื่อวิทยาศาสตร์                        Cleome gynandra L.

ชื่อวงศ์                                      CLEOMACEAE

ชื่อทั่วไป                                    ส้มเสี้ยนผี(ภาคเหนือ) ผักเสี้ยนตัวเมีย ไปนิพพานไม่รู้กลับ

ลักษณะทางพฤษศาสตร์        พืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว สูง 60 – 80 เซนติเมตร ทั้งต้นมีขนอ่อนปกคลุม ใบประกอบแบบนิ้วมือออกเรียงสลับ มีใบย่อย 3 – 5 ใบ
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยมีกลีบดอกสีเหลือง 4 กลีบ ผลเป็นฝักกลมเรียวยาวโค้ง

สรรพคุณ                ผักเสี้ยนมีน้ำมันหอมระเหย (Volatic Oil) ประกอบด้วย Cyanide ซึ่งจะมีผลระบบทางเดินโลหิต  

แหล่งอ้างอิง            http://www.saiyathai.com/herb/518000.htm
Comments