ตีนเป็ดน้ำ

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :             Cerbera Odollam  Gaertn.

ชื่อวงศ์ :                         APOCYNACEAE

ชื่อทั่วไป :                        ตีนเป็ดทะเล, ตีนเป็ดน้ำ(ภาคกลาง), ตุม(กาญจนบุรี), สั่งลา(กระบี่), มะตะกอ(มลายู-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

            ตีนเป็ดน้ำ     เป็นไม้ต้น สูงประมาณ 15 เมตร ลำต้น ทรงร่มมักแตกกิ่งต่ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว

            ใบตีนเป็ดน้ำ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นวงๆ เป็นกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง ใบมันรูปไข่กลับแกมใบหอก โคนใบสอบ            ปลายใบเป็นติ่งแหลม

            ดอกตีนเป็ดน้ำ สีขาวออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ใจกลาง                ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีหลายดอก กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ            กลีบรองดอก 5 กลีบ ออกดอกตลอดปี

            ผลตีนเป็ดน้ำ ค่อนข้างกลม สีเขียว ผิวเรียบ เมื่อสุกสีแดง เป็นมัน


สรรพคุณ 

           ใบ        ฆ่าพยาธิ แก้กลากเกลื้อน
           
 

แหล่งอ้างอิง :

http://www.samunpri.com/%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3/ตีนเป็ดน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :             Cerbera Odollam  Gaertn.

ชื่อวงศ์ :                           APOCYNACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

            Cerbera odollam bears a close resemblance to oleander, another highly toxic plant from the same family. Its branchlets are whorled about the trunk, and its leaves are terminally crowded, with tapering bases, acuminate apices, and entire margins. The plant as a whole yields a milky, white latex.

Its fruit, when still green, looks like a small mango, with a green fibrous shell enclosing an ovoid kernel measuring approximately 2 cm × 1.5 cm and consisting of two cross-matching white fleshy halves. On exposure to air, the white kernel turns violet, then dark grey, and ultimately brown, or black.

สรรพคุณ: (Properties) 

-              A leaf decoction is added to an aromatic bath after childbirth.                                                       

                - The bark, leaves and latex are considered to be emetic and purgative
          - The seed, and in particular the seed oil, is toxic and strongly purgative

Comments