ทับทิม

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Punica granatum L.

ชื่อวงศ์ :                     PUNICACEAE

ชื่อทั่วไป :                พิลา (หนองคาย) พิลาขาว มะก่องแก้ว (น่าน) มะเก๊าะ (เหนือ) หมากจัง (แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

          ต้น ไม้ยืนต้น หรือพรรณไม้พุ่ม ขนาดเล็ก ลักษณะผิวเปลือกลำต้นเป็นสีเทา ส่วนที่เป็นกิ่งหรือยอดอ่อนจะเป็นเหลี่ยม           หรือ มีหนามแหลมยาวขึ้น

          ใบ ใบมีลักษณะเป็นรูปยาวรี โคนใบมน แคบ ส่วนปลายใบเรียวแหลมสั้น ผิวหลังใบ เกลี้ยงเป็นมัน ใต้ท้องใบจะเห็น               เส้นใบได้ชัด ขนาดของใบกว้างประมาณ 1 - 1.8 ซม. ยาว ประมาณ 2.5 - 6 ซม.

          ดอก ดอกออกเป็นช่อ หรืออาจจะเป็น ดอกเดียว ในบริเวณปลายยอด หรือง่ามกิ่ง ลักษณะของดอกมีเป็น สีส้ม สีขาว            หรือสีแดง ดอกหนึ่งมีกลีบดอกประมาณ 6 กลีบ ปลายกลีบ ดอกจะแยกออกจากกัน ตรงกลางดอกมีเกสร ตัวเมีย และ            ตัวผู้ซึ่งมีอับเรณูเป็นสีเหลือง ขนาดของดอกบานเต็มที่มีเส้นผ้าศูนย์กลางประมาณ 2 - 3 ซม.

          ผล มีลักษณะเป็นรูปค่อนข้าง กลม ผิวเปลือกนอกหนาเกลี้ยง ผลเมื่อแก่หรือ สุกเต็มที่มีสีเหลืองปนแดง และลักษณะ           ของผล จะแตก หรืออ้างออก ข้างในผลก็จะมีเมล็ดเป็น จำนวนมาก เป็นรูปเหลี่ยม มีสีชมพูสด 


สรรพคุณ :

          เปลือกต้นและเปลือกราก ใช้เป็นยาขับพยาธิตัวตืด , พยาธิตัวกลม

แหล่งอ้างอิง :

http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_07_3.htm


ทับทิม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Punica granatum L.

ชื่อวงศ์ :                     PUNICACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

            A shrub or small tree growing 6 to 10 m (20 to 33 ft) high, the pomegranate has multiple spiny branches and is extremely long-lived, with some specimens in France surviving for 200 years.P. granatum leaves are opposite or subopposite, glossy, narrow oblong, entire, 3–7 cm (1.2–2.8 in) long and 2 cm (0.79 in) broad. The flowers are bright red and 3 cm (1.2 in) in diameter, with three to seven petals.Some fruitless varieties are grown for the flowers alone.

 

สรรพคุณ: (Properties) : 

            the pomegranate is frequently described as an ingredient in remedies

Comments