ตานหม่อน

รูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์ :               Vernonia elliptica DC.

ชื่อวงศ์ :                           COMPOSITAE

ชื่อทั่วไป :                         ตานค้อน, ตานหม่น, ซ้าหมักหลอด

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

          ตานหม่อน      จัดเป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่นและพยุงตัวขึ้นไป เปลือกเถาเรียบเป็นสีน้ำตาล ตามกิ่งอ่อน               และยอดอ่อนมีขนสีขาวปกคลุมอยู่หนาแน่น ลำต้นแตกกิ่งก้านยาวเรียว แตกลำไต้ใหม่จากลำต้นที่ทอดไปตามพื้นดิน

          ใบตานหม่อน  ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบ           ใบเรียบหรือบางครั้งเป็นหยักห่าง ๆ ใบมีขนาดกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร และยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตร ใบ               เป็นสีเขียวเข้ม แผ่นใบเรียบหนาคล้ายหนัง หลังใบเกลี้ยง ส่วนท้องใบมีขนสีเงินหรือสีขาวนวล

          ดอกตานหม่อน  ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นตามซอกใบหรือที่ปลายยอด ดอกย่อยเป็นสีขาวนวล กลีบดอกเป็นเส้น             เล็ก ๆ จำนวนมาก ดอกมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกันด้านนอกมีขน

          ผลตานหม่อน   ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก ผลมีสัน 5 สัน เมล็ดล่อนเป็นสีดำ ลักษณะเป็นรูปกระสวย


สรรพคุณ :

          ต้น      ขับพยาธิ แก้ตานซาง

          ทั้งต้น ขับไส้เดือนในท้อง แก้พิษตานซาง

          ราก    ขับพยาธิไส้เดือน แก้พิษตานซาง


แหล่งอ้างอิง :

http://www.samunpri.com/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99/


ตานหม่อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :               Vernonia elliptica DC.

ชื่อวงศ์ :                             COMPOSITAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

                Climbing shrubs or scandents. Stems caulescent, young branches inconspicuously ribbed, white sericeous. Leaves 5–12 by 3–6 cm, elliptic, margin entire or serrate, apex acute or obtuse, base rounded, subcoriaceous; upper surface puberulous without glands; lower surface sericeous with T-shaped hairs; lateral veins 7–11-paired; petioles up to 1 cm long. Capitulescences terminal and axillary, thyrsoid paniculate. Capitula narrowly campanulate, 10–15 mm long. Receptacle convex, ca. 1 mm in diam., glabrous. Involucres narrowly campanulate or slightly oblong-cylindrical, in 3–4 series, 3–4 mm long, ca. 3 mm in diam. Phyllaries imbricate, green or purple apically, margin piliferous, outer surface arachnoid glandular; the outer and the middle ones ovate, obtuse to rounded; the inner ones obovate, apex acute or obtuse. Florets 4–5; corollas funnelform, purple or white, glandular, corolla tubes 4.5–5.5 mm long; corolla lobes 2–3 mm long. Anthers 3–3.5 mm long, apical appendage acute, base obtuse. Styles purple, 5.5–7 mm long, branches ca. 2 mm long. Achenes turbinate, ca. 2 mm long, 4–7-ribbed, covered with sparse hairs and capitate glands. Pappus in 2 series of bristles, the inner ones 5–6 mm long, persistent.

สรรพคุณ: (Properties)  

                Trunks and roots can kill the parasites and expel worms in the intestine in human body

Comments