พุทรา



ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Ziziphus jujuba Mill

ชื่อวงศ์ :                  RHAMNACEAE

ชื่อทั่วไป :                มะตัน มะตันหลวง นางต้มต้น (ภาคเหนือ), บักทัน หมากกระทัน (ภาคอีสาน) เป็นต้น

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : 

            ไม้ต้น มีหนามตามกิ่ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกช่อ ดอกย่อยสีเหลือง มีกลิ่นเหม็นออกที่ง่ามใบ รูปกลม เมื่อสุกสีแดง               อมส้ม

สรรพคุณ : 

            ทั้งห้า ขับพยาธิ

แหล่งอ้างอิง :

            คู่มือ สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค

 

พุทรา

ชื่อวิทยาศาสตร์ :     Ziziphus jujuba Mill

ชื่อวงศ์ :                   RHAMNACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์   

          It is a small deciduous tree or shrub reaching a height of 5–12 metres (16–39 ft), usually with thorny branches. The leaves are shiny-green, ovate-acute, 2–7 centimetres (0.79–2.76 in) long and 1–3 centimetres (0.39–1.18 in) wide, with three conspicuous veins at the base, and a finely toothed margin. The flowers are small, 5 mm (0.20 in) wide, with five inconspicuous yellowish-green petals. The fruitis an edible oval drupe 1.5–3 centimetres (0.59–1.18 in) deep; when immature it is smooth-green, with the consistency and taste of an apple, maturing brown to purplish-black, and eventually wrinkled, looking like a small date. There is a single hard seed similar to an olive pit

สรรพคุณ                   

         It can kill the parasites in human body.

Comments