มะขามป้อม


ชื่อวิทยาศาสตร์ :            Phyllanthus emblica L.

ชื่อวงศ์ :                         PHYLLANTHACEAE

ชื่อทั่วไป :                       มะขามป้อม (ทั่วไป) กันโตด (เขมร-จันทบุรี) กำทวด (ราชบุรี) มั่งลู่ สันยาส่า (กะเหรี่ยง-                                               แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

            ไม้ต้น ใบเดี่ยว ดอกช่อ สีเขียวอมเหลือง ออกที่ง่ามใบ ผลกลมมีสีเขียวอมเหลืองเมื่อสุก

สรรพคุณ :

            ผล เป็นยาถ่ายพยาธิ

แหล่งอ้างอิง :

            คู่มือ สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค

 

Comments