มะค่าแต้ชื่อสมุนไพร:            มะค่าแต้           

ชื่อวิทยาศาสตร์:        Sindora siamensis Teijsm. Ex Miq. Var. siamensis

ชื่อท้องถิ่น:              มะค่าลิงมะค่าหนาม (เหนือ),แต้ (อีสาน)กอเก๊าะ,ก้าเกาะ (เขมร-สุรินทร์)กอกก้อ (ชาวบน-โคราช),กรอก๊อส (เขมร-พระตะบอง)มะค่าเล็ก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ใบรูปไข่มนหนาคล้ายหนัง ผิวเกลี้ยงมันขอบเรียบยาวราว 2-3 นิ้ว ดอกเล็กๆเป็นช่อพวงโตสีขาวนวลอมเหลือง ผลกลมแบน เมล็ดคล้ายฟันสีน้ำตาลไหม้ มีขั้วโต สีขาวเหลืองคล้ายเหงือกหุ้มฟัน มีตามป่าเบญจพรรณ และป่าเขาทั่วไป เนื้อไม้แข็งเหนียวทนทาน ลายสวย สีน้ำตาลไหม้ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดภาพที่1 ลักษณะวิสัย

ภาพที่2 ลักษณะของลำต้น
ภาพที่3 ลักษณะของใบ
ภาพที่4 พรรณไม้แห้ง

สรรพคุณ: ปุ่ม รสเมาเบื่อ ต้มดื่มแก้พยาธิ แก้โรคผิวหนัง ต้มรมให้หัวริดสีดวงทวารฝ่อเมล็ด รสเมาเบื่อสุขุม แก้โรคผิวหนัง ทำให้หัวริดสีดวงแห้ง

Comments