มะเกลือ


ชื่อวิทยาศาสตร์  :          Diospyros mollis Griff.

ชื่อวงศ์  :                      EBENACEAE

ชื่อทั่วไป  :                    มักเกลือ (เขมร-ตราด), มักเกลือ หมักเกลือ มะเกลือ (ตราด), ผีเผา ผีผา (ฉาน-ภาคเหนือ)

                                   มะเกือ มะเกีย (ภาคเหนือ), เกลือ (ภาคใต้), มะเกลื้อ (ทั่วไป)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  :

            ไม้ต้น เปลือกไม้สีดำ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ผลกลม เมื่อแก่มีสีดำ

สรรพคุณ :

             ราก เป็นยาระบาย 

             เปลือก ผลและมล็ด ขับพยาธิ

แหล่งอ้างอิง  :

            คู่มือ สวนสมุนไพร 12 กลุ่มโรค


มะเกลือ

ชื่อวิทยาศาสตร์  :          Diospyros mollis Griff.

ชื่อวงศ์  :                        EBENACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์          

          Diospyros is a genus of over 700 species of deciduous and evergreen trees and shrubs. The majority are native to the tropics, with only a few species extending into temperate regions. Depending on their nature, individual species are commonly known as ebony or persimmontrees. Some are valued for their hard, heavy, dark timber, and some for their fruit. Some are useful as ornamentals and many are of local ecological importance.

สรรพคุณ       

          It can kill the parasites in human body.

Comments