เลี่ยน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ต้นเลี่ยน

ชื่อวิทยาศาสตร์  :         Melia azedarach  L.

ชื่อวงศ์  :                     MELIACEAE

ชื่อทั่วไป :                    เลี่ยน, เลี่ยน Lian, เคี่ยน Khian (Central); เกรียน Krian (Northern);                                                                  เฮี่ยน Hian (Northern), ดอกเลี่ยน,ต้นเลี่ยน,ใบเลี่ยน,ผลเลี่ยน,รากเลี่ยน,เกรียน,เคี่ยน,เฮี่ยน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

                ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ตระกูลเดียวกันกับสะเดา ลักษณะลำต้นและใบมีความใกล้เคียงกันกับสะเดา                                    มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ลำต้นเป็นจำนวนมาก เปลือกผิวลำต้นมีสีน้ำตาล มีแผลเป็นร่องตามยาว 

                 ใบ เป็นใบย่อย ปลายใบแหลมเรียวโคนใบสอบขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย บนใบเกลี้ยงสีเขียวส่วนล่างของใบ                       มีขนสีเขียวอ่อนเห็นเส้นใบชัด ออกดอกเป็นช่อ เป็นกระจุกใหญ่ออกตามปลายกิ่งที่ง่ามใบ 

                 ดอก มีฐานรองดอกเล็กมีกลีบดอก 5-6 กลีบ ดอกมีสีม่วงอ่อนหรือสีฟ้า กลิ่นหอม ผลกลม รี สีเขียว                                   มีขนาดโตประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 4-5 เมล็ด

สรรพคุณ :

                 เปลือกต้นและเปลือกราก  มีรสขม ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ พยาธิตัวแบน                         

                ใบ  ขับพยาธิ

               

แหล่งอ้างอิง :

      https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99/

      http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_21_2.htm

Comments