ข่าลิง

รูปภาพ

ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Alpinia conchigera Griff.

ชื่อวงศ์ :                    ZINGIBERACEAE

ชื่อทั่วไป :                  กูวะกือติง

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

            ข่าลิง เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน สูง 50-150 ซม. รสเผ็ดและมีกลิ่นฉุนแรงมาก

           ใบข่าลิง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน  ขอบใบเรียบและมีคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบบาง เรียบ สีเขียว กว้าง 4-10 ซม.             ยาว 15-30 ซม. ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบแหลม

           ดอกข่าลิง สีแดงอมม่วงหรือสีขาวอมเขียวถึงเหลืองนวล ออกเป็นช่อตั้ง ยาว 15-25 ซม.  ดอกย่อยขนาด 1 ซม.                กลีบรองดอก เชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก โคนเชื่อมกัน เป็นหลอดสั้นๆ กลีบปากแผ่ ปลาย              แยกเป็น 3 กลีบ มีเส้นสีม่วง แกมแดงเป็นทาง

           ผลข่าลิง รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีส้ม ถึงแดง ปลายผลมักมีกลีบเลี้ยงติดอยู่


สรรพคุณ  : 
          ใบ ฆ่าพพยาธิต่างๆ

          ดอก ใช้ขับพยาธิในลำไส้
ข่าลิง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :        Alpinia conchigera Griff.

ชื่อวงศ์ :                      ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

Growth Form: Herb to 1.5m tall
Foliage: Leaves glabrous except for pubescence along leaf margin, and along the midvein on the under surface of the leaf. Young leaves with a glossy sheen. Leaf blades are oblong or lanceolate, 15-30cm by 1-10 cm.
Flowers: Corolla white, lip cream colored/ yellowish with reddish brown streaks, up to 1.5 cm long.
In some specimens (mainly from China), the corolla is dark reddish brown.
Fruits: Pink or red fruits are round when fresh, oblong when dry, and 8-10 mm wide. Each fruit contains 3-5 seeds that are strongly aromatic.

 สรรพคุณ: (Properties) :   

       A poultice of the boiled leaves, or a mixture of the leaves and rhizomes are applied externally as a treatment for rheumatism. The pounded leaves are also used as a poultice after confinement. 
A boiled concoction of the rhizomes is taken to sooth indigestion, and a paste made from the punded rhizomes is used to treat insect bites.)


Comments