ทุเรียนเทศ

ทุเรียนเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์                         Annona muricata L.

ชื่อวงศ์                                      ANNONACEAE

ชื่อทั่วไป                                   มะทุเรียน (ภาคเหนือ), หมากเขียบหลด (ภาคอีสาน), ทุเรียนแขก (ภาคกลาง), ทุเรียนน้ำ

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

                                                -ไม้ยืนต้นขนาดเล็กแตกกิ่งก้านค่อนข้างมาก ลำต้นมีความสูง 56 เมตร

                                                -ใบเป็นใบเดี่ยว ค่อนข้างหนา ใบเรียงสลับกันไปในระนาบเดียวกับกิ่ง ใบมีรูปร่างรี ผิวใบอ่อนเป็นมัน เมื่อฉีกใบจะได้กลิ่น                                                                 เหม็นเขียวฉุนจัด  

                                                -ดอกเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ห้อยลงที่ซอกใบ อยู่รวมกัน 3 - 4 ดอก กลีบเป็นรูปสามเหลี่ยมหนาแข็ง จำนวน 6 กลีบ เรียงเป็น 2                                                    ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ มีสีเหลืองแกมเขียว ออกดอกตลอดทั้งปี มีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวส่งกลิ่นหอมตั้งแต่ช่วงบ่าย                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                -ผลมีสีเขียวรูปกลมรี มีหนามนิ่มที่เปลือกผล ผลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 - 20 เซนติเมตร ยาว 15 - 30เซนติเมตร มีน้ำหนัก                                                       ประมาณ 0.5 – 3.0 กิโลกรัม ภายในมีเนื้อคล้ายน้อยโหน่ง สีขาว มีรสเปรี้ยว รสหวานเล็ก น้อย เนื้อจะไม่แยกแต่ละเมล็ด                                                                 เป็นหนึ่งตาเหมือนน้อยหน่า ถ้าผลดิบมีรสอมเปรี้ยว และมีรส มันเล็กน้อย

                                                -เมล็ดแก่สีน้ำตาลดำ หุ้มด้วยเนื้อสีขาว


สรรพคุณ                                 เมล็ดนำมาใช้ในการช่วยสมานแผลและห้ามเลือด

                                                ใบใช้รักษาโรคผิวหนัง แก้อาการไอ อาการปวดตามข้อ ด้วยการนำมาขยี้ผสมกับปูนแล้วนำมาทา


แหล่งอ้างอิง                             http://natres.psu.ac.th/ProjectSite/webpage/5durian-detail.htm
Comments