ไทรย้อย


ไทรย้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์               Ficus benjamina L.

ชื่อวงศ์                             MORACEAE

ชื่อทั่วไป                          Golden Fig

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 
          • ต้นไทรย้อย มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย อินเดีย และภูมิภาคมาเลเซีย จัดเป็นไม้ยืนต้นหรือพุ่มไม้ผลัดใบขนาดกลาง ที่มีความสูงได้ประมาณ 5-15 เมตร ลำต้นแตกเป็นพุ่มหนาทึบและแผ่กิ่งก้านสาขาทิ้งใบห้อยย้อยลง เปลือกต้นเป็นสีน้ำตาล กิ่งก้านห้อยย้อยลง มีลำต้นที่สูงใหญ่ 

สรรพคุณ         
          • ช่วยแก้อาการอักเสบหรือลดการติดเชื้อ เช่น ฝีหรือรอยฟกช้ำ (รากอากาศ)

แหล่งอ้างอิง                       คู่มือสวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค
Comments