ตาลเดี่ยว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์                         Hapoxis aurea Lour.

ชื่อวงศ์                                      HYPOXIDACEAE

ชื่อทั่วไป                                   จ๊าลาน มะพร้าวนกคุ่ม (เชียงใหม่) พร้าวนก พร้าวนกคุ่ม (นครศรีธรรมราช) ละโมยอ (มาลายู-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ 

                                                 -ใบตาลเดี่ยว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเวียนเป็นวงรัศมี แผ่นใบมีลักษณะพับย่นคล้ายพัดจีนตามความยาวของใบ                                                                   ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแคบ ปลายใบเรียวแหลม มีขนาดกว้างได้ถึง เซนติเมตรและยาวประมาณ 25-50 เซนติเมตร                                                            มีจำนวนใบประมาณ 2-4 ใบต่อต้น             

                                                 -ดอกตาลเดี่ยว ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ในหนึ่งช่อดอกจะมีดอกย่อยประมาณ 5-10 ดอก ก้านช่อยาวประมาณ 20-40                                                               เซนติเมตร ก้านช่อกลมผอมแต่แข็งแรง มีใบประดับเล็ก ๆ ติดอยู่เป็นระยะ ดอกในช่อโปร่งเกิดจากกลางช่อขึ้นไป ก้าน                                                                   ดอกยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงจะมีขีดตามยาวสีน้ำตาล                                                             กลีบปากเป็นสีเหลืองเข้ม ที่โคนกลีบมีประสีน้ำตาลหรือม่วง ดอกเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร                                                               โดยจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม      

             

สรรพคุณ                                  ใช้หัว  นำมาตำผสมกับเหล้า ใช้เป็นยาทาแก้ฝี

แหล่งอ้างอิง                              คู่มือ สวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค
Comments