สาเกชื่อวิทยาศาสตร์                                Artocarpus altilis (Parkinson ex F.A.Zorn)
 
ชื่อวงศ์                                              MORACEAE

ชื่อทั่วไป                                           ขนุนสำปะลอ

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    
                                            ไม้ยืน ต้นขนาดกลาง มีความสูงได้ประมาณ 10-20 เมตร 

                                            ลำต้น สีน้ำตาลปนเทา ทุกส่วนของสาเกจะมียางขาว ๆ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำราก

                                            ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกัน ลักษณะใบคล้ายรูปไข่ ใบมีสีเขียวเข้ม ใบใหญ่และหนา มีรอยหยักหรือร่องลึกเกือบถึงก้านกลางใบ                                                     (คล้ายใบมะละกอ) ก้านใบเห็นเด่นชัด

                                            ดอกสาเก ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกมีสีเหลือง ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียจะอยู่บนต้นเดียวกัน ช่อดอกตัวผู้มี                                                   ลักษณะคล้ายกระบองและห้อยลง มีความยาว  ประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนช่อดอกตัวเมียมีลักษณะกลม แต่จะแยกกันคนละดอก                                                และสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี

สรรพคุณ                           ยาง จากทุกส่วนของต้นสาเกสามารถนำมาใช้ในการรักษากลากเกลื้อนและหิดได้ 

แหล่งอ้างอิง                       https://medthai.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81/
Comments