แสลงพัน


ชื่อวิทยาศาสตร์   Phanera bracteata Benth.

ชื่อวงศ์                FABACEAE

ชื่อทั่วไป             กาหลง แสลงพันเถา

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    
      •  ไม้เถาเลื้อยพัน มีมือเกาะ กิ่งอ่อนมีขนสีเทา  ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ ปลายแยกเป็นสองแฉก หูใบรูปเคียว  ดอกช่อออกที่ปลายกิ่งและซอกใบ ดอกย่อยสีเขียว  ผลเป็นฝักแบนแข็ง แตกได้ มีขนนุ่มละเอียด

สรรพคุณ    
      • ตำรายาไทยใช้ เถา มีรสเบื่อเมา ต้มหรือตำกินเป็นยาแก้พิษทั้งปวง เมล็ด ถ่ายพยาธิ แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี

แหล่งอ้างอิง     http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/index.php?page=search_detail&medicinal_id=240
Comments