กระดูกไก่ด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์               Justica gendarussa Burm.

ชื่อวงศ์                           ACANTHACEAE

ชื่อทั่วไป                        

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    
          • ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอก สีขาวอมเขียว ออกที่ง่ามใบหรือปลายยอด ผลเป็นฝักยาว มีขน เมื่อแก่แตก

สรรพคุณ                    
          • ใบ รักษาโรคผิวหนัง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย
แหล่งอ้างอิง           คู่มือ สวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค

กระดูกไก่ด่าง             Justica gendarussa Burm.

ชื่อวิทยาศาสตร์         Justica gendarussa Burm.

ชื่อวงศ์                       ACANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

            Justicia gendarussa Burm F. (Family: Acanthaceae) is a shade-loving, quick-growing, evergreen plant mostly found in 

moist areas. It is believed to be native to China and is distributed widely across India, Sri Lanka, and Malaysia. In Indian and

 Chinese traditional medicine, the leaf of the plant is recommended to treat ailments such as fever, hemiplegia, rheumatism, 

arthritis, headache, earache, muscle pain, respiratory disorders, and digestive trouble. However, to our knowledge, there are no 

published scientific studies on the anti-arthritic activities of the leaves of J. gendarussa or its potential toxicity. Therefore, the 

objective of this study is to examine the anti-arthritic potential and toxicity of the ethanolic leaf extract of this plant.

 

สรรพคุณ: (Properties)  

            The leaf of the plant is recommended to treat ailments such as fever, hemiplegia, rheumatism, arthritis, headache, earache, muscle pain, respiratory disorders, and digestive trouble.6,7 However, to our knowledge, there are no published scientific studies on the anti-arthritic activities of the leaves of J. gendarussa or its potential toxicity. Therefore, the objective of this study is to examine the anti-arthritic potential and toxicity of the ethanolic leaf extract of this plant.

Comments