แก้ว

    

ผลแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์          Murraya paniculata  (L.) Jack.

ชื่อวงศ์                        RUPILIONACEAE

ชื่อทั่วไป                      กะมูนิง(มลายู-ปัตตานี), แก้วขาว(ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่(ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว(ภาคเหนือ), แก้วลาย(สระบุรี), จ๊าพริก(ลำปาง)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์
     • ต้นแก้ว เป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 ม. เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ สีเขียวเข้ม เปลือกต้น สีขาว
                                            เทา แตกเป็นร่องตามยาว
     • ใบแก้ว ประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงสลับ มีใบย่อย 5-9 ใบ เรียงสลับกันจากเล็กไปหาใหญ่ สีเขียวเข้มเป็นมัน ใบย่อยที่ปลายก้านใบรูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนแหลมหรือสอบ ขอบเป็นคลื่นหรือหยักมนตื้นๆ โคนใบเบี้ยวเล็กน้อย ใบมีต่อมน้ำมัน

     • ดอกแก้ว ช่อดอกสั้น ออกตามง่ามใบ ดอกสีขาว กลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 5 กลีบ กลีบเลี้ยง ขนาดเล็ก ปลายมน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ยาวประมาณ1.2 ซม. เรียงซ้อนเหลื่อม ฐานรองดอกรูปวงแหวน เกสรเพศผู้ 10 อัน ยาวไม่เท่ากัน ยาวประมาณกึ่งหนึ่งของกลีบดอก ก้านเกสรเพศผู้แบน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ก้านเกสรเพศเมียหนา ยาวประมาณ 0.7 ซม. ยอดเกสรรูปโล่ห์ ร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร

     • ผลแก้ว รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 5-8 มม. ยาวประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีแดงอมส้ม ต่อมน้ำมันเห็นได้ชัด เมล็ด รูปไข่ มีขนหนาและเหนียวหุ้มโดยรอบเมล็ด
สรรพคุณ
     • รากสด มีรสเผ็ดสุขุม ต้มกับน้ำกินแก้แผลฟกช้ำ ใช้เป็นยาพอกตรงที่เป็นแผล 
แหล่งอ้างอิง                      https://medthai.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/

แก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์          Murraya paniculata  (L.) Jack.

ชื่อวงศ์                        RUPILIONACEAE

ลักษณะทางพฤษศาสตร์    (characteristics of botanical science)      

          Orange Jessamine is a small, tropical, evergreen tree or shrub growing up to 7 m tall. The plant flowers throughout the year. Its leaves are glabrous and glossy, occurring in 3-7 oddly pinnateleaflets which are elliptic to cuneate-obovate to rhombic. Flowers are terminal, corymbose, few-flowered, dense and fragrant. Petals are 12–18 mm long, recurved and white (or fading cream). The fruit of Murraya paniculata is fleshy, oblong-ovoid, coloured red to orange,[8] and grows up to 1 inch in length.

สรรพคุณ  (Properties): 

            The crude ethanolic extract of leaves of Murraya paniculata has antidiarrhoeal, antinociceptive, anti-inflammatory  and analgesic activity Yuehchukene, a dimeric indole alkaloid, can be extracted from the root.

Comments