กะเม็งตัวเมีย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กะเม็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์            Eclipta prostrata (L.) L.

ชื่อวงศ์                       COMPOSITAE

ชื่อทั่วไป                     กะเม็งตัวเมีย, กะเม็ง(ภาคกลาง), ฮ่อมเกี่ยว(ภาคเหนือ), บั้งก็เช้า(ประเทศจีน)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์  
    • ต้นกะเม็งตัวเมีย เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรง มีความสูงประมาณ 4-32 นิ้ว ลักษณะลำต้นมีขนหรือบางต้นก็ค่อนข้างเกลี้ยง ลำต้นมีกิ่งก้านแตก ที่โคนต้น
    • ใบกะเม็งตัวเมีย มีลักษณะเป็นรูปรี หรือรูปหอก ปลายใบแหลมเรียว โคนใบสอบแคบ ริมขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ผิวเนื้อใบเกลี้ยง ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.5-2.5 ซม. ยาวประมาณ 3-10 ซม. ก้านใบไม่มี                                                                     
    • ดอกกะเม็งตัวเมีย ออกเป็นกระจุก ลักษณะของดอกมีกลีบดอกสีขาว ดอกวงในโคนดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อยาวประมาณ มม. ส่วนปลายจะหยักเป็น แฉก ดอกในวงนอกเป็น  รูปรางน้ำ ยาวประมาณ 2.5 มม. ปลายดอกหยัก                                                               เป็น แฉก ก้านดอกเรียวยาว ยาวประมาณ 2-4.5 ซม.    
    • ผลกะเม็งตัวเมีย มีลักษณะเป็นรูปลูกข่าง มีสีดำ ปลายมีระยางค์เป็นเกล็ดยาวประมาณ 2.5 มม. ขนาดของผลกว้างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3-3.5 มม.
 
สรรพคุณ                     
    • ใบ  แก้โรคหนังกลากเกลื้อน จากเชื้อรา

แหล่งอ้างอิง                http://www.samunpri.com/


กะเม็งตัวเมีย

ชื่อวิทยาศาสตร์                Eclipta prostrata (L.) L.

ชื่อวงศ์                              COMPOSITAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  (characteristics of botanical science)

            Terrestrial, annual herb, branching, decumbent to erect or prostrate of 75 cm covered with short appressed hairs, node-rooting; leaves lanceolate, elliptic, or oblong, acute-acuminate. Flowers bisexual, grouped in a terminal or axillary head with tubular and ligulate, sessile flowers, white or yellow and achenes angled, strongly tuberculate, scattered hairs at apex, pappus absent.Reddish purple stems branch occasionally. They are round and have scattered white hairs that are appressed upward.

สรรพคุณ: (Properties) : 

            It is used as a traditional medicine for treatment of hyperlipidemia, atherosclerosis, hepatic disorders, inflammatory conditions, ophthalmic and digestive disorders including skin diseases. E. prostrata plant species is also recognized as the best remedy for hair dying.

Comments