ฝรั่งขี้นก

ชื่อวิทยาศาสตร์                         Psidium guajava L.

ชื่อวงศ์                                      MYRTACEAE

ชื่อทั่วไป                                   บ่าก้วยกา ฝรั่งขี้นก มะก้วย มะมั่น มะกา มะจีน

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

                                                -ฝรั่งขี้นกเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง เปลือกเรียบเป็นมัน สีเขียวปนน้ำตาล ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแกมรูปขอบขนาน                                                                    ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบ มีดอกย่อย 3-5 ดอก สีขาว ผลทรงกลมหรือรูปไข่ ผิวเรียบ เนื้อแข็ง เมื่อสุกจะมีสีเหลือง                                                                    เนื้อนุ่ม เมล็ดกลมและแข็ง

                                                -ไม้ต้น ขนาดกลาง สูง 3-5 เมตร ผิวเปลือกต้นเรียบเกลี้ยง กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบ หนา หยาบ ใต้ท้องใบเป็นริ้ว                                                                             เห็นเส้นใบชัดเจน ขนขึ้นนวลบาง ใบยาวประมาณ 10 ซม. กว้างประมาณ 6 ซม. ดอกช่อ ช่อหนึ่งมีดอกย่อย 3 – 5 ดอก                                                                 ดอกเล็ก สีขาวอมเขียวอ่อน กลีบเลี้ยงแข็ง ผล รูปทรงกลม รูปไข่ หรือรูปรี ผิว เกลี้ยง สีเขียว เนื้อในขาว หรือ สีแดง (ไส้แดง)                                                         รสหวาน กรอบ ผลสุกสีเหลือง- เขียว มีเมล็ดเล็กๆ แข็งอยู่ภายใน


สรรพคุณ                                 ราก แก้น้ำเหลืองเสีย เป็นฝี แผลพุพอง แก้เลือดกำเดาไหล

แหล่งอ้างอิง                             คู่มือ สวนสมุนไพร ๑๒ กลุ่มโรค
Comments