เจตพังคี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เจตพังคี


ชื่อวิทยาศาสตร์                Cladogynos orientalis Zipp. ex Span.

ชื่อวงศ์                              EUPHORBIACEAE

ชื่อทั่วไป                            ตองตาพราน, สมี, มนเขา, ตะเกีย, เปล้าเงิน, หนาดตะกั่ว, ใบหลังขาว, เปล้าน้ำเงิน, พังคี, พังคีใหญ่, ปานดง, ปานดงเหลือง,                                                          เป้าเงิน, สมีหนาดตะกั่ว

ลักษณะทางพฤษศาสตร์

                                                                    เจตพังคี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 เมตร กิ่งก้านมีขนเป็นรูปดาวสีขาว เปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลขรุขระ ทุก                                             ส่วนมีขน ส่วนรากมีลักษณะเรียวยาว เปลือกหุ้มรากเป็นเยื่อบางสีเหลืองเข้ม


                                                                    ใบเจตพังคี เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ หรือรูปวงรี มีความกว้างประมาณ 3-8 เซนติเมตร                                           และยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน หรือเป็นรูปทรงกลมแคบ ส่วนขอบใบหยักและไม่สม่ำเสมอ                                                          แผ่นใบเป็นสีเขียวเข้ม ใบหนา ด้านบนของใบเกลี้ยง ส่วนแผ่นใบด้านล่างมีขนสีขาวจำนวนมาก ทำให้มองเห็นแผ่นใบ                                                                     เป็นสีขาวหรือสีเงิน มีเส้นใบข้างละประมาณ 4-5 คู่ ส่วนหูใบเป็นรูปใบหอก


                                                                    ดอกเจตพังคี เป็นแบบแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ในแต่ละช่อดอกจะมีดอกตัวผู้ 1-2 ดอก และดอกตัวเมีย 1 ดอก                                             โดยดอก ตัวผู้จะมีกลีบเลี้ยง 4 กลีบ ขนาดประมาณ 1.5-2 มิลลิเมตร มีขนขึ้นนุ่มเป็นรูปดาว มีเกสตัวผู้สีเหลือง


                                                                    ผลเจตพังคี ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผลแห้งไม่แตก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร

                                          ผลแบ่งออกเป็น 3 พู ผิวของผลทั้งผลเป็นลายเส้นสีขาว และมีขนนุ่มสีขาว ในผลมีเมล็ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร


สรรพคุณ                           เปลือก ช่วยรักษาผิวหนัง แก้กลากเกลื้อน


แหล่งอ้างอิง                      https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B5/

Comments