ข่าวประชาสัมพันธ์..

YouTube Video


** วิทยาลัยกำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ จึงใช้เว็บนี้เป็นเว็บสำรองในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และติดตามข่าวสาร**
    ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 โทรศัพท์ 0-5531-3114 โทรสาร 0-5531-3116 email:pr@scphpl.ac.th

ข่าวรับสมัครนักศึกษา..

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวรับสมัครงาน..

Comments