หน้าแรก โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข เรื่อง"ความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยุค 4.0"
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 
ผู้จัดโครงการ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก          ค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 2,500 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ชื่อบัญชี "การประชุมวิชาการ ความท้าทายในการดูแลผู้สูงอายุ"  หมายเลขบัญชี 602-0-52367-5
**สมัครและชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562****ประกาศ**  สำหรับผู้ที่โอนเงินมาแล้ว แต่สถานะการโอนเงินยังไม่ขึ้นว่า "ชำระเงินแล้ว" กรุณาติดต่อที่เบอร์ 084-7396405 โดยด่วนครับ**
ติดต่อสอบถาม : 
  • อาจารย์เภสัชกร ปรมินทร์ ผาแก้ว โทร.084-7396405 
  • อาจารย์เภสัชกรหญิงนภา  ทองกิจ โทร.081-5966913 
  • อาจารย์ศักดา  ไชยวงค์ โทร. 081-5337735   
  • email: training@scphpl.ac.th
  • LineID : acdm2562

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ hit counter