หลักสูตรที่เปิดสอนhttps://sites.google.com/a/scphkk.ac.th/home/sakha-wi-cha-pdibati-kar-chukchein-thangkar-phaethy    https://sites.google.com/a/scphkk.ac.th/home/sakha-wicha-satharnsukh-chumchn

https://sites.google.com/a/scphkk.ac.th/home/sakha-wicha-thekhnikh-phesachkrrm    https://sites.google.com/a/scphkk.ac.th/home/hlaksutr-thi-peid-sxn-1/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B0.jpg