Welkom

De Mgr. Bekkersgroep (MBG) is een gezellige, relatief kleine scoutinggroep in het zuiden van Waalwijk. Elke zaterdag worden ongeveer honderd kinderen op een leerzame manier vermaakt door vrijwilligers. De leeftijd van de leden loopt van vijf jaar (beverstot achttien jaar (explorers). Daarnaast zijn er ook een 2 jongerentakken, de roverscouts en de pivo's, waar oudere leden en leiding voor opleiding, ondersteuning en gezelligheid zorgen. 

Update 8 februari 2021 - Opkomsten vanaf (13/2)

Beste ouders, verzorgers en leden,

Nederland is de komende tijd nog grotendeels in lockdown. Voor kinderen en jongeren is het belangrijk elkaar te kunnen ontmoeten en te kunnen bewegen. Dit belang heeft scouting Nederland in de gesprekken met de overheid onderstreept. Dit levert een mooi resultaat: binnen de nieuwe routekaart met maatregelen vanuit de overheid is er nu een uitzondering voor sport- én jeugdactiviteiten waaronder Scouting. Daar zijn we blij mee!
Het betreft het organiseren van fysieke opkomsten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar vanaf 3 februari 2021.
Dit gaat nog steeds met het in acht nemen van maatregelen vanuit het RIVM, gemeente en scouting NL. 
Gezondheid staat voorop en zo kunnen we de opkomsten op zaterdag veilig én leuk houden. Uiteraard staat het iedereen vrij om deel te nemen aan de opkomsten.
Hiernaast houden wij ons aan de regels en dat verwachten we ook van onze leden, we zoeken de grenzen van de regels niet op.

Opkomsten, brengen en halen
Jeugdleden t/m 17 jaar kunnen opkomsten houden. Er geldt geen maximum aantal leden per speltak en de jeugdleden hoeven geen afstand te houden tot elkaar;
De opkomst vindt enkel buiten plaats op de scouting;
Zorg ervoor dat je voor de opkomst al thuis naar het toilet bent geweest en dat je handen zijn gewassen;
Kom bij voorkeur te voet of op de fiets;
Bij afzetten van kinderen moet de auto op het parkeerterrein komen, ouders blijven in de auto en vertrekken na het afzetten direct;
Ouders blijven niet kijken, ook niet aan het hek, en nemen niet deel aan activiteiten;
Bij de opkomsten voeren we een gezondheidscheck uit;
Na een opkomst gaat iedereen direct naar huis. Blijf niet hangen op of rondom het terrein;
Per speltak is er een coronatoezichthouder aanwezig die de regels in de gaten houdt voor, na en tijdens het spel. Waar nodig zullen zij mensen aanspreken;
Jeugdleden en speltakken vanaf 18 jaar hebben géén fysieke opkomsten of activiteiten;
Mochten er slechte weersverwachtingen zijn, zal de leiding jullie uiterlijk vrijdag informeren of de opkomst doorgaat.

Algemeen
Mondkapjes zijn niet noodzakelijk, maar als je wenst er één te dragen neem er dan zelf één mee;
Geen excursies; dit in verband met het beperken van de reisbewegingen;
We gaan niet naar openbare gelegenheden of een andere locatie;
Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.

Basisregels
Was vaak je handen en nies in je elleboogholte; Geef geen handen;
Heb je klachten? Blijf dan ongeacht leeftijd thuis en ziek uit en breng de leiding en bestuur op de hoogte.

Bekijk voor een compleet overzicht van de regels omtrent opkomsten, activiteiten, bijeenkomsten, kampen en overnachtingen de informatiepagina en factsheet van Scouting Nederland: Klik op www.scouting.nl op ‘Scouting en het Coronavirus’.

Blijf gezond, let op elkaar!

Met vriendelijke groet,
Leiding en bestuur scouting MBG
Kamp Bevers en Welpen 2013


De MBG is opgericht in 1959, en dus bestaan we al meer dan 55 jaar! We zien onszelf graag als een gemoedelijke kleine scoutinggroep, niet direct gericht op groei maar op gezelligheid en contact. 

We zijn eigenaar van een mooie blokhut op een mooie locatie aan de rand van Waalwijk, dicht bij de bossen en de duinen. 

We zijn met de groep aangesloten bij scouting regio De Langstraat en verbonden aan de stichting Scouting Nederland. Van daaruit wordt leiding ook opgeleid en gekwalificeerd.


Bij de MBG worden wekelijks activiteiten voor jeugdleden georganiseerd. Dan hebben leidinggevenden één of meer dagdelen de verantwoordelijkheid en zorg over de kinderen.  Onze leiding werkt er keihard aan om een leuk programma neer te zetten en dat is ook het belangrijkst. Dit doen zij vrijwillig en naast hun normale werkzaamheden en/of studie. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland wordt al onze leiding opgeleid en gekwalificeerd. Zij worden bijgestaan door de praktijkbegeleider en het bestuur.Wij zijn heel blij met ons enthousiaste team. Door hun inzet hebben kinderen en jongeren plezier met elkaar, en leren ze samenwerken en respect te hebben voor elkaar op een actieve, uitdagende manier.

De MBG staat voor plezier en actieve uitdagingen!Wil je gratis een aantal van onze bijeenkomsten bijwonen? 

Heb je interesse in een functie of stageplaats als leider of leidster binnen onze groep?