În anul 2015, o cercetare educațională pe tema nivelului de pregătire al elevilor privind examenul de bacalaureat, a relevat următoarele cauze ale promovabilității scăzute: 
  • timpul insuficient alocat de elevi pregătirii pentru probele examenului; 
  • dificultatea ridicată a probelor scrise, în special la disciplinele reale precum Matematică și Fizică; 
  • lipsa motivației elevilor transpusă în inutilitatea diplomei de bacalaureat sau a unei facultăți; 
  • înăsprirea condițiilor de supraveghere ale examenului de bacalaureat. 
        În ceea ce privește celelalte ținte ale proiectului Rose - abandonul școlar, rata de absolvire, rata de participare la examenul de bacalaureat, aceastea nu reprezintă probleme majore la nivelul liceului nostru.
        În vederea soluționării celor două probleme identificate la nivelul liceului, echipa de proiect își propune organizarea prin intermediul grantului Rose a două pachete de activități:

Competențe pentru viață – activități adresate claselor a IX-a și a X-a, nivel liceal 
        
        Acest pachet presupune derularea unor activități pe baza celor opt competențe-cheie recomandate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene pentru absolvenții învățământului obligatoriu: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine, Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, Competență digitală, A învăța să înveți, Competențe sociale și civice, Spirit de inițiativă și antreprenoriat, Sensibilizare și exprimare culturală.  Pe lângă dezvoltarea acestor competențe-cheie în rândul elevilor, pachetul de activități mai are ca beneficii:
  • creșterea interesului elevilor pentru disciplinele școlare, prin utilizarea unor strategii didactice inovative; 
  • descoperirea de către elevi a aplicabilității în viață a unor informații studiate la școală; 
  • o mai bună înțelegere de către elevi a conceptelor, conținuturilor studiate la diverse discipline școlare; 
  • prevenirea abandonului școlar și a pierderilor de elevi (transferuri, exmatriculări etc.); 
  • întărirea coeziunii la nivelul claselor de elevi; 
  • îmbunătățirea relației profesor – elev. 
        Faptul că nu toți elevii vor participa la aceste activități, neimplicarea sau lipsa de sprijin din partea părinților, supraîncărcarea programului zilnic al elevilor și gestionarea deficitară a timpului de către aceștia sunt câteva dintre riscurile pe care acest pachet de activități le implică.

Competențe pentru BAC – activități adresate claselor a XI-a și a XII-a, nivel liceal.

        Acest pachet de activități își propune ca și beneficii creșterea nivelului de pregătire intelectuală și psihică al elevilor pentru probele examenului de bacalaureat, creșterea încrederii în forțele proprii ale acestora, reducerea fricii față de evaluare și, nu în ultimul rând, facilitarea accesului la ore de pregătire de calitate pentru elevii provenind din familii cu venituri mici, ce nu își permit meditații individuale.
        Neparticiparea elevilor la activitățile de pregătire pentru Bacalaureat și oferirea unor servicii de pregătire de slabă calitate sunt principalele riscuri implicate în cadrul acestui pachet de activități.