20181213 อบรมปฏิบัติการเคมี ณ ภาควิชาเคมี

โพสต์13 ธ.ค. 2561 18:31โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2561 19:58 ]
โครงการฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรมการปฏิบัติการทางเคมี 
โดย.. ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศิริวิชย์ บัวเจริญ และอาจารย์ ดร.กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย จากสาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ทักษะ และกระบวนการการปฏิบัติการทางเคมี รวมทั้งการใช้เครื่องแก้ว..


Comments