ปฎิบัติการเสริมทักษะทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสต์10 ม.ค. 2562 20:31โดยNiwet deepredit

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) ทางโครงการ วมว.มธ.-สกร. ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ปฎิบัติการเสริมทักษะทางจุลชีววิทยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเบื้องต้น สำหรับปฎิบัติการจุลชีววิทยา ตลอดการใช้อุปกรณ์ และเครื่องมือทางจุลชีววิทยา


Comments