20191222-นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะทางน้ำ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:22โดยNiwet deepredit   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 19:24 ]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคประชาสังคม จัดกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา” ระหว่างวันที่ 10-23 ธันวาคม 2561 จาก จ.นครสวรรค์ สิ้นสุดที่พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีเรือคายัคหลัก 10 ลำ พายตลอดเส้นทาง 400 กิโลเมตร ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในการนี้ฯ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะทางน้ำ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบจากขยะที่ต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดการปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะ ให้สามารถคัดแยกขยะก่อนทิ้งได้อย่างถูกต้อง ตลอดการรับรู้ถึงปัญหาเรื่องขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม..

ทางโครงการฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และภาคประชาสัมคม ที่จะได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียน และผู้คนในสังม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาผลกระทบการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ..

#ร่วมแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้โลกเราน่าอยู่
#รักโลกที่เริ่มต้นด้วยสองมือ
#วิธีคิดเราเปลี่ยนโลกเราก็เปลี่ยน

กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะทางน้ำ ณ บางกระเจ้า


Comments