20180210-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

posted 19 Feb 2018, 18:59 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 19 Feb 2018, 19:01 ]

นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ วมว.มธ-สกร. วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

Comments