20180204-วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร.

posted 19 Feb 2018, 19:11 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 19 Feb 2018, 19:12 ]
วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่นที่ 1 โครงการ วมว. มธ.-สกร. 

ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 (บร.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Drive FolderComments