ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2560


รูปภาพกิจกรรม วมว.มธ.-สกร. 2560

20171116-ประชาสัมพันธ์ทุนวิทยาศาสตร์และแนะแนว JSTP

โพสต์25 ม.ค. 2561 23:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2561 23:43 ]

Drive Folder


20171221-บรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อจุลินทรีย์-ตัวอย่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 19:57 ]

วันที่ 21/12/60 ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ นักวิจัยจาก สวทช. มาบรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อจุลินทรีย์-ตัวอย่างการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


20171207-บรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายพื้นถิ่นและการประยุกต์ใช้

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 19:56 ]

วันที่ 7/12/60 ดร. จารุชา ยี่แสง อาจารย์จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาบรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายพื้นถิ่นและการประยุกต์ใช้


20171214-บรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง Smart Farming

โพสต์27 ธ.ค. 2560 19:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 27 ธ.ค. 2560 19:56 ]

วันที่ 14/12/60 รศ ดร. สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ มาบรรยายรายวิชาหัวข้อพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง smart farming


20170914-นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสต์1 ก.ย. 2560 11:38โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2560 22:09 ]

เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อาสาจัดทำดอกไม้จันทน์จำนวน 1,000,000 ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ของในหลวงรัชการที่ 9 ในการนี้ทางโครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยอาสาทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอกเพื่อนำไปสมทบกับกองกลาง 


20170830-เปิดโลกทัศน์ นร. วมว. มธ.-สกร. สู่มหาวิทยาลัยฟูกุอิ

โพสต์1 ก.ย. 2560 11:38โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2560 11:41 ]

โครงการเปิดโลกทัศน์นักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. พบปะและฟังแนะแนวการเข้าศึกษา/ทำวิจัยจากอาจารย์
มหาวิทยาลัยฟูกุอิ (University of Fukui) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560
โดยมี รศ.ดร. สมชาย ชคตระการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ


20170511-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

โพสต์10 พ.ค. 2560 20:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 20:42 ]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 227 อาคาร บร.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

แฟ้ม 1

แฟ้ม 2

20170207-วิชาสัมมนา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์9 ก.พ. 2560 22:46โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 22:47 ]

            ภาคกิจกรรมวิชาสัมมนา 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยมีกรรมการและผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมหลายท่าน เช่น รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ (ผอ.โครงการ) ดร.สุภาดาคนยัง และ ผศ.ดร.จิรดา สิงขรรัตน์ รวมทั้งครูผู้ช่วยสอนของโครงการและนักศึกษาช่วยสอนระดับปริญญาโทอีกด้วย เป็นต้น
สำหรับวิชาสัมมนา 1 นั้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัยทางวิชาการที่ตีพิมพ์ลงนนวารสารวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง / 1 กลุ่ม / 3 คน โดยจะนำเสนอเป็นภาษาไทย และในส่วนของสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอนั้นจะต้องเตรียมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกความพร้อมสำหรับการทำวิชาสัมมนา 2 ใน ม. 5 เทอม 1 ของปีการศึกษาถัดไป

ภาพกิจกรรม


20170119-ภาพกิจกรรมสัมมนาพิเศษ โดยนักศึกษาช่วยสอน (TA) โครงการ วมว. มธ.-สกร.

โพสต์9 ก.พ. 2560 22:40โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 22:42 ]

        
            โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และแนะนำแนวทางการจัดทำและการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนองานวิชาการ (scientific paper) ในวิชาสัมมนา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ในช่วงเช้า โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการพูดสัมมนาตัวอย่างโดยนักศึกษาช่วยสอนระดับปริญญาโทของโครงการ ฯ จากาควิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์และภาควิชาฟิสิกส์

ภาพกิจกรรม


20170122-ประชุมผู้ปกครองนักเรียน วมว. และสัมมนาพิเศษโดยวิทยากร ฯ

โพสต์23 ม.ค. 2560 06:26โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:27 ]


1-10 of 11