ภาพกิจกรรม พ.ศ. 2559

รูปภาพกิจกรรม วมว.มธ.-สกร. 2559

20161201-Happy-Physics-Thing-ดร.ทวินันท์

โพสต์6 ธ.ค. 2559 20:57โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]


20161124-สัมมนาพิเศษ-Computational-Chemistry-ดร.พนิดา

โพสต์6 ธ.ค. 2559 20:55โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]


20161109-ภาพงานเสวนาพิเศษ "สุขที่คิดบวกกับน้องธันย์ "

โพสต์9 พ.ย. 2559 05:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

ภาพงานเสวนาพิเศษ "สุขที่คิดบวกกับน้องธันย์ " 
วันพุธที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง S102 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพงานเสวนาพิเศษ "สุขที่คิดบวกกับน้องธันย์ "


20161022-ภาพกิจกรรมช่วยเหลือสังคม "โครงการรับย้อมผ้าฟรี" 9,999 ตัว

โพสต์22 ต.ค. 2559 04:11โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

โครงการรับย้อมผ้าฟรี


20160904-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 1/2559

โพสต์15 ก.ย. 2559 02:35โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต  ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน และโครงการ วมว. มธ.-สกร. ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 18.30 . ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง S 102 ชั้น 1  อาคารบรรยายเรียนรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ซึ่งมีวัตถุการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ วมว.- มธ. ทั้งด้านระบบการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ กิจกรรมการพัฒนา สวัสดิการ ตลอดจนระบบการดูแลนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการดูแลนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างดี โดยหลังกิจกรรมยังได้รับประทานอาหารร่วมกันอีกด้วย

 

ไฟล์ภาพการประชุมผู้ปกครอง


20160819-ประชาสัมพันธ์ โครงการ วมว. มธ.-สกร. ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

โพสต์20 ส.ค. 2559 22:46โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

20160819-นักเรียน ม.5 วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

โพสต์20 ส.ค. 2559 22:44โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

        ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง อพวช ร่วมมือกับ มธ จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลางเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไปแล้วนั้น นักเรียนของโครงการจำนวน 4 คนได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ในนามตัวแทนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 1 ทีม จำนวน 2 คนคือ นายจีรเมธ กล่อมสิงห์และ นายธิติวุฒิ ไชยะโท 
เป็นตัวแทนแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 1 ทีม จำนวน 2 คนคือ นายพศิน อินทรขาว และนายธีระวัฒน์ พุฒพัฒน์ ผลการแข่งขันคือ นักเรียนทั้งสองทีม ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลที่ 2 
ทั้งสองทีม และได้รับใบประกาศและเงินรางวัลทีมละ 3000 บาท

20160817-ประชาสัมพันธ์โครงการ วมว. ณ คณะวิทย์ มธ.

โพสต์20 ส.ค. 2559 22:42โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2560 06:15 ]

1-9 of 9