วิทย์คิดนอกกรอบ โดย คุณอาจวรงค์ จันทมาศ (ป๋องแป๋ง สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ นักวิทย์ฯโลก)

posted 10 May 2015, 21:50 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 29 Sep 2016, 02:09 ]


Talk Show "วิทย์คิดนอกกรอบ"

โดย คุณ อาจวรงค์ จันทมาศ (ป๋องแป๋ง)

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

นักคิดนักเขียน พิธีกร ด้านวิทยาศาสตร์ (นามปากกา Mr.Tompkin เจ้าของคอลัมน์ ใน นิตยสาร A Day)  

เจ้าของผลงาน หนังสือ Descience วิทยาศาสตร์ในงานออกแบบระดับโลก, จริงตนาการ, เครื่องปรุงจักรวาล 

และ สุดยอดแฟนพันธ์ุแท้ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก14 พ.ค. 2558 เวลา 9.30-11.00 น.
ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ผศ.ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย 
email: yt203y@gmail.com


Comments