ประธานผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 3 มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร โครงการ วมว. มธ.สกร.

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:05โดยNiwet deepredit
วันนี้ (4 มกราคม 2562) เวลา 14.00 น. ประธานผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 3 มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร โครงการ วมว. มธ.สกร.
ในการนี้ฯ ทางโครงการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้สละเวลาของท่าน เพื่อมาสวัสดีปีใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก เนื่องในวันปีใหม่ 2019 ในครั้งนี้ 

Comments