ประธานผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 2 มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร โครงการ วมว. มธ.สกร.

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:09โดยNiwet deepredit

วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) เวลา 10.00 น. ประธานผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 2 มาสวัสดีปีใหม่ คณะผู้บริหาร โครงการ วมว. มธ.สกร.

ในการนี้ฯ ทางโครงการใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้สละเวลาของท่าน เพื่อมาสวัสดีปีใหม่ พร้อมกับมอบของที่ระลึก เนื่องในวันปีใหม่ 2019 ในครั้งนี้ สำหรับของที่ระลึกที่ท่านได้นำมามอบให้ ทางโครงการฯ จะนำเข้าร่วมโครงการ "พบป่ะ เสริมสร้างสายสัมพันธ์ ครู-นักเรียน ครั้งที่ 2" ที่จัดขึ้นในวันนี้ ช่วงเย็น เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรของโครงการ ได้รับประทานร่วมกัน ในช่วงเย็นต่อไป...Comments