ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

โพสต์16 ส.ค. 2558 23:44โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 18 ก.พ. 2559 08:54 ]
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"
ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดด้านล่าง)

Poster 1

Poster 2

Document 1

Document 2