ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

posted 16 Aug 2015, 23:44 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 18 Feb 2016, 08:54 ]
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่องการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2"
ประจำปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดด้านล่าง)

Poster 1

Poster 2

Document 1

Document 2