ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการวมว. ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559

posted 17 Dec 2015, 20:31 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 10 Jan 2016, 19:34 ]


ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่2 ประจำปีการศึกษา 2559 

Download File รายชื่อผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการรอบแรก โครงการ วมว.ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
Download File เอกสารแนบท้ายประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว.ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
Download TU-Map แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยสำนักงาน วมว-มธ. จะตั้งอยู่ ณ อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ตำแหน่ง LC5. หมายเลข 26

สำหรับเอกสารประกาศอย่างเป็นทางการสามารถดูได้จากเว็บไซต์โครงการ วมว. ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน คลิกที่นี่

Poster 1


Poster 2


แผนที่ด้านล่างแสดงตำแหน่งที่ตั้งของ สำนักงานโครงการ วมว-มธ. จะตั้งอยู่ ณ อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ณ หมายเลข 5
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ ติดต่อเราComments