ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสต์9 ม.ค. 2562 21:25โดยNiwet deepredit
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และขอพร เนื่องในวันปีใหม่นี้.. (ในวันที่ 9 มกราคม 2562)

Comments