20170921-นักเรียน วมว. มธ.-สกร. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

โพสต์20 ก.ย. 2560 20:12โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:46 ]
นักเรียน วมว. มธ.-สกร. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

        เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 110 คน

โครงงาน: วัสดุชีวภาพจากเส้นใยของเห็ดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1955&type=12
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20170708084146_1.pdf
ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 http://news.ch7.com/detail/248824

Comments