นักเรียน โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:27โดยNiwet deepredit

ผู้แทนนักเรียน โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และขอพร เนื่องในวันปีใหม่นี้.. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561Comments