นักเรียน โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โพสต์7 ม.ค. 2562 19:35โดยNiwet deepredit
นักเรียน โครงการ วมว. มธ.-สกร. เข้าพบ รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และขอพร เนื่องในวันปีใหม่นี้.. (ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561)

Comments