ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาช่วยสอน (TA) โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเคมีคำนวณ ประเทศไทย

posted 22 Jan 2016, 04:22 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 22 Jan 2016, 04:23 ]
โครงการ วมว. คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาช่วยสอน (TA) นายรังสิมันต์ เกษแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี 
หนึ่งในสมาชิกของทีม CompChem403 ซึ่งประกอบไปด้วย
นายภูมิ ชุมพลอโนมคุณ นางสาวเย็นฤดี เที่ยงจิต และนายรังสิมันต์ เกษแก้ว โดยมี รศ. ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับรางวัล โล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล สามแสนบาท
การประกวด Thailand Computational Chemistry Challenge by UBE โดยนำเสนอผลงานในหัวข้อ 
"A computational insight on the role of CNT as reinforcement filler in filled natural rubber" 
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยComments