ตัวแทนคณะนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว. มธ.-สกร.) ร่วมสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแก่อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โพสต์15 ม.ค. 2560 21:10โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2560 21:34 ]
        รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว. มธ.-สกร.) และคณาจารย์ ร่วมสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญจากคณะตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560


ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

Comments