20160217-Gravitational Waves : Unravel Universes Mysteries and The Future of Humanity

โพสต์17 ก.พ. 2559 03:03โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:54 ]
ประชาสัมพันธ์เสวนาวิชาการ

หลังจากที่ LIGA ห้องปฎิบัติการวิจัยตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้ประสบความสำเร็จในการตรวจพบคลื่นดังกล่าว
ซึ่งสอดคล้องและเป็นสิ่งยืนยันทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ไอน์สไตน์ 
จากความทุ่มเทของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ประสบความสำเร็จดังกล่าว
ทางคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ได้เล็งเห็นถึงการเผยแพร่และให้ความรู้แก่นักศึกษาหรือบุคคลผู้ที่สนใจ จึงได้จัดเสวนาวิชาการ

"คลื่นความโน้มถ่วง เครื่องมือไขปริศนาจักรวาลและอนาคตแห่งมวลมนุษยชาติ" 

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 - 13.00 น. 
ณ ห้อง 106 (ห้อง 500 คน) อาคารบรรยายรวม 5 มธ. รังสิต
โดยสามารถลงชื่อจองที่นั่งได้ตามลิ้งที่ให้ไว้ในโปสเตอร์(ด้านล่าง)ครับ

สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. นั้น ทางโครงการได้จองที่นั่งให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว โดยให้มาเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าวComments