[ด่วน]แจ้งสัมภาษณ์ คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมค่าย NASA-ARISS ที่ มอ.วิทยานุสรณ์ (11/5/58 เวลา 9.30 น.)

posted 8 May 2015, 01:05 by Yuthana Tantirungrotechai   [ updated 8 May 2015, 15:43 by Rangsiman Ketkaew ]
แจ้งสัมภาษณ์ การคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมค่าย NASA-ARISS  ที่ มอ.วิทยานุสรณ์ 

โดยนักเรียนที่ได้แสดงความสนใจและได้รับการติดต่อกลับจาก พี่ฮาลี ขอให้มาสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.30 น. โดยมาพบที่หน้าห้องประชุม 3 ชั้น 2  ตึกบรรยายรวม 4 (บร. 4) ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต 

[edited update 5/9/58 แก้ไขคำผิดจาก วันจันทร์ ที่ 10 เป็น วันจันทร์ที่ 11]

Comments